Historikk om Bærums Verk Musikkorps

BVMK ble stiftet i 1891, og er ett av landets eldste korps. Opprinnelsen skriver seg fra arbeidermiljøet blant jernverksarbeiderne på Bærums Verk, og lenge før korpset ble etablert var musikk, initiert av verksherren, et kulturtilbud for arbeiderne og deres familier. Jernverket er borte, så også den homogene medlemsmassen av lokale arbeidere. Tilhørigheten til nærmiljøet spiller imidlertid fortsatt en viktig rolle, likeledes korpsets idé om å være en sosial institusjon i tillegg til det musikalske. I dag er det 22 registrerte medlemmer som hovedsakelig er hjemmehørende i nærområdet, men også representanter fra andre deler av kommunen, samt Follo, Oslo og Lier. Korpset deltar ikke i konkurranser, og har en musikalsk ambisjon som er avpasset andre sosiale behov for korpset som gruppe, og det enkelte medlem. Gjennom alle sine år har korpset hatt følgende dirigenter:
Nils Halvorsen 1891-1905
Otto Pedersen 1905-1907
Ole Huseby 1908-1911
Henrik Foss 1911-1923
Anders Windhol 1924-1926
Olaf M. Olsen 1927-1928
Ole Hjellemo 1928-1931
Henrik Foss 1931-1932
St. Alleron 1932-1933
Ole Hjellemo 1933-1936
Knut Ruud 1937-1949
Th. Engebretsen 1949-1950
Halvard Johnsen 1950-1951
Oskar Berntsen 1951-1952
Willy Mittelbach 1952-1953
Arnulf Brachel 1954-1958
Ivar Thorsteinsen 1958-1960
Bjørn Holger Gulbrandsen 1960-1962
Modulf Knutsen 1963-1965
Leif Flisnes 1965-1971
Ivar Stendahl 1971-1972
Willy Schikora 1972-1979
Jan Magnus Dahle 1979-1980
Odd Harald Krogh 1981-1983
Magne Fremo 1983-1984
Anita Fogge 1984-1985
Odd Harald Krogh 1986-1988
Svein Haug 1988-1989
Øyvind Fridén 1989-1993
Odd Krogh 1993-1994
Morten Wensberg 1994-1996
Anders HÃ¥rstadhaugen 1997
Frode Amundsen 1997-1999
Trond Madsen 2000-2002
Jon Frode Berg 2002-2003
Sverre Riise 2003-2005
Odd Nilsen 2006
Odd Harald Krogh 2006
Sverre Riise 2007-2009
Odd Nilsen 2009-2013
Anne Solberg 2013-

Neste arrangement:

Lørdag 17. oktober
Kulturfest på Verket
Neste 3 på terminlisten:

30. september
Høstferie

07. oktober
Øvelse

10. oktober
Seminar Sundvollen

Vi selger boken 'Musikk på Bærums Verk gjennom 200 år'!

Brass i Bærum

Klikk for mer informasjon